Virtuální showroom Škoda

Vítejte v digitálním showroomu Autosalonu Hora

Virtuální showroom Škoda

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o modelech Škoda nebo pokud Vás oslovila nabídka některého z námi nabízených skladových vozů a nemůžete se na vůz zajít podívat osobně, nabízí Vám náš Autosalon Hora unikátní službu tzv. VIRTUÁLNÍ SHOWROOM ŠKODA.

Tento nástroj Vám umožní komunikovat s prodejcem z pohodlí domova/kanceláře, bez nutnosti cestovat. ON-LINE komunikace probíhá se skutečným prodejcem, který si s Vámi celý vůz projde a vysvětlí Vám jednotlivé prvky výbavy. To vše můžete sledovat na Vašem počítači díky kameře, kterou má prodejce u sebe.

Stačí pouze vyplnit kontaktní údaje a vybrat si, kdy Vás můžeme kontaktovat.

ŠKODA Video chat

Return
+

Memorandum Video chat

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Autosalon HORA CZ a.s. (dealer), se sídlem Štouračova 1154/1a, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 25562142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2932, (dále jen „Společnost“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Provozování videochatu - Autosalon Hora CZ a.s.. (dealer)

Účel zpracování:
Vyřízení žádostí, stížností a dotazů

Popis účelu zpracování:
V rámci uvedeného účelu zpracování Vám zajišťujeme funkční komunikaci s námi prostřednictvím videochatu na internetových stránkách https://hora.skoda-auto.cz/.

Prostřednictvím videochatu nás můžete kontaktovat, ať už máte jakýkoliv dotaz, žádost či stížnost nebo se na nás obracíte s požadavkem v rámci poskytované asistenční služby. O vzájemné komunikaci uchováváme záznam (log) v podobě textu nebo videozáznamu obsahujícího Vaše kontaktní údaje a informace o obsahu vzájemných sdělení, které v některých případech mohou zahrnovat i Vaše identifikační údaje a technické údaje o dotčeném vozidle, např. při poskytování asistenční služby.

Pokud je předmětem naší komunikace Váš požadavek na poskytnutí asistenční služby, můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti poskytující smluvní asistenční služby a její distribuční síti v nejbližší oblasti, abychom zajistili poskytnutí této služby.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit efektivní a objektivní vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či dotazu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Hlasové záznamy
Fotografie / video
Technické údaje o produktu
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení žádosti, stížnosti nebo dotazu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Společnost poskytující smluvní asistenční služby a její distribuční síť
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.